Woningbouw

Vanuit de commissie Ruimte

schedule 19 dec2023
bookmark_border Nieuws
create Jan van den Brink

In de commissie Ruimte passeren regelmatig bouwplannen voor woningbouw. Maar een bestemmingsplan goed voor ca. 300  extra woningen komt niet vaak voor.

Deze keer wel: Halvinkhuizen fase I. Daarmee is woningbouw in het eerste kwadrant van Halvinkhuizen een stap dichterbij gekomen.  Al aan het begin van de planvorming hebben we onze inbreng gegeven: een groene wijk, gemêleerde woningtypes , geen hoogbouw, goede ontsluiting.

Wat betreft het laatste, de ontsluiting, hebben we bedenkingen. De wijk wordt ontsloten op de Roosendaalseweg.  In theorie kan dat allemaal net, maar we voelen allemaal wel aan dat (met andere ontwikkelingen die er zijn) het druk, veel, vol en daarmee onveilig wordt.

Wat wél regelmatig voorkomt in de commissie Ruimte is het toevoegen van 1 woning in het buitengebied. Het betreft dan meestal een bijgebouw uit de jaren ’70 of ’80 waar al jaren in gewoond wordt. En dan komt het voorstel daar (formeel) een woning van te maken. Dergelijke voorstellen is de SGP niet zo gelukkig mee. Allereerst niet omdat dergelijke gevallen ontstaan vanuit illegale bewoning. Dat wil je niet belonen. Maar ja, als je als gemeente jarenlang handhaving achterwege laat, kun je naar verloop van tijd niet anders dan legaliseren (=overgangsrecht).  Maar óók niet omdat we het buitengebied graag open willen houden. Een extra woning is ook een extra bijgebouw, een extra uitrit, wellicht inwoning.  Andere gemeenten zijn hier soepeler in en dan zie je het buitengebied in een aantal decennia drastisch veranderen.

Het betekent overigens niet dat de SGP zich tegen elke extra woning in het buitengebied verzet. In geval van functieverandering – als er dus veel bebouwing wordt gesloopt- vinden we het toevoegen van (een) woning(en) wel reëel. Hetzelfde geldt voor zorgwoningen/inwoning. Daarvoor hebben we een (te?) soepel beleid. Het gaat dan om tijdelijke woningen. De kunst is dan om die tijdelijke woningen ook tijdelijk te houden. En ja, dan hebben we toch echt Halvinkhuizen nodig.

Fractielid

Jan van den Brink

Jan van den Brink is is getrouwd met Ineke. Ze hebben vier kinderen en zijn lid van de Hersteld Hervormde Kerk in Putten. Jan is melkvee- en pluimveehouder in Huinen. Sinds 2006 is hij raadslid namens de SGP. Jan : ”De SGP staat voor meer inhoud en minder politieke spelletjes”; "Meer waarden en normen" en "minder met alle winden meewaaien”; "Meer boerenverstand en minder oeverloos gediscussieer". Als christen, maar ook als ondernemer voel ik me dan ook thuis bij de SGP. Vanuit deze basis wil ik me de komende 4 jaar inzetten voor alle inwoners van Putten.”