Nu de provincie al in november 2019 het Regionaal Programma Werklocaties Noord Veluwe heeft vastgesteld wil de SGP doorpakken met de ontwikkeling van bedrijventerrein Henslare.

In het programma is een nieuw bedrijventerrein van 7,2 ha langs de Henslare opgenomen. Ruim 2 jaar geleden bleek uit onderzoek van de bedrijvenkring Putten al dat er veel vraag was van eigen inwoners naar nieuw terrein. Onderzoek van de gemeente wees hetzelfde uit. Verder staan we in het buitengebied geen onbeperkte groei toe van bedrijven, dus moeten we alternatieven kunnen bieden.

Bedrijven moeten blijven.

Inmiddels heeft de SGP-fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college over de huidige stand van zaken, welke hobbels er nog te nemen zijn en een tijdspad.

Fractielid

Jan van den Brink

Jan van den Brink is 47 jaar oud en getrouwd met Ineke. Ze hebben vier kinderen en zijn lid van de Hersteld Hervormde Kerk in Putten. Jan is melkvee- en pluimveehouder in Huinen. Sinds 2006 is hij raadslid namens de SGP en sinds 2019 fractievoorzitter. Jan : ”De SGP staat voor meer inhoud en minder politieke spelletjes”; "Meer waarden en normen" en "minder met alle winden meewaaien”; "Meer boerenverstand en minder oeverloos gediscussieer". Als christen, maar ook als ondernemer voel ik me dan ook thuis bij de SGP. Vanuit deze basis wil ik me de komende 4 jaar inzetten voor alle inwoners van Putten.”