Goed gezin, halve werk

Jeugdzorg

Jongeren moeten gezond en veilig opgroeien tot burgers. Ze moeten vanuit een gezond verantwoordelijkheidsbesef volop meedoen in de samenleving. Daarom wil de SGP investeren in de jeugd. Er moeten goede voorzieningen en netwerken worden geboden. Waar hulp nodig is, moet hulp geboden worden en voor de SGP staat kwaliteit voorop. De SGP wil de kwaliteit en de financiële ontwikkelingen gaan monitoren en minstens halfjaarlijks bespreken in de gemeenteraad.

Bij de hulp moeten zorgvragers de keuzevrijheid hebben, zodat rekening gehouden wordt met de levensovertuiging van de jongeren en hun ouders.

Preventie en jeugdzorg

Om de kosten van jeugdzorg tegen te gaan, maar ook om problemen te voorkomen en een gezonde omgeving voor onze jongeren te realiseren, wil de SGP meer inzetten op preventie en voorlichting. Sexting van kwetsbare meisjes en gameverslaving onder jongens zijn ook in Putten veel voorkomende problemen. (V)echtscheidingen en financiële problemen in gezinnen laten zich ook onder onze jongeren gevoelen en bedreigen hun ontwikkeling, met persoonlijkheidsstoornissen als gevolg. Ook zijn er kinderen die geen kind kunnen zijn, omdat ze al vroeg zorgtaken moeten vervullen en feitelijk jonge mantelzorgers zijn. Automutilatie en depressies zijn geen uitzondering. Naast preventie en voorlichting is tijdig signaleren en kunnen ingrijpen van eminent belang.

Als overheid bereiken we onze jongeren lang niet altijd en overal en zelfs voor ouders is dat niet altijd eenvoudig. Als gemeente hebben we daarom de steun van organisaties (sport)verenigingen, wijkteams en kerken nodig, zowel voor het vroegtijdig oppakken van signalen als het geven van voorlichting. De voorlichting moet zich niet alleen richten op de jongere zelf, maar ook op zijn omgeving en netwerk. De SGP wil de komende jaren de voorlichting en vroege signalering tot een speerpunt maken.

Concreet voor Putten betekent dit:

  • Veel meer aandacht voor preventie bij jongeren.
  • Bij hulp en voorlichting niet alleen de jongeren betrekken, maar ook de omgeving en het netwerk.
  • Kwaliteit van jeugdzorg waarborgen; monitoren en halfjaarlijks bespreken in gemeenteraad.
  • Waarborgen identiteitsgebonden zorg; mogelijkheid tot persoonsgebonden budget moet blijven bestaan.