Kiezers bedankt

Nu het stof van de verkiezingsuitslagen wat is neergedwarreld is het tijd voor een analyse. Wat is de boodschap van de kiezer?

schedule 26 maart 2018
bookmark_border Laatste nieuws
create

Nu het stof van de verkiezingsuitslagen wat is neergedwarreld is het tijd voor een analyse. Wat is de boodschap van de kiezer?

Allereerst dank aan iedereen die de moeite heeft genomen te gaan stemmen. Zonder kiezers geen legitimatie voor gekozenen. In het bijzonder dank aan degenen die een vakje van de SGP inkleurden. Voor temminste 308 kiezers was dat voor de eerste keer.

De uitslag voor de SGP is verheugend: Van 1580 stemmen 4 jaar geleden naar 1888 nu, bijna 20 procent er bij dus. Daarvoor zijn we dankbaar, maar het voelt tegelijkertijd als een extra verantwoordelijkheid. Ons wordt het vertrouwen gegeven om (namens u) het goede voor ons dorp te doen. Ook de gezamenlijke coalitiepartijen (Wij – CU – SGP) boekten winst: 353 stemmen meer en behielden ruimschoots hun 12 gezamenlijke zetels. Een duidelijk signaal van de kiezer.

Als SGP hebben we de campagne op inhoud gevoerd. Aan de hand van 6 speerpunten hebben we ons verkiezingsprogramma uitgedragen: Zondag in ere – buurtschappen op de kaart - bedrijven moeten blijven – een goed gezin is het halve werk – opstaan voor ouderen – Jan Modaal moet mee kunnen doen. Daarin vinden we ons door de verkiezingsuitslag gesteund. Dat geldt met name voor de focus op de buurtschappen omdat een groot deel van de stemmenwinst in het buitengebied zit en we voor zover we weten voor het eerst het grootste zijn geworden op een stembureau: bij de Zuiderkerk.

Nu is er dus werk aan de winkel. We gaan onze speerpunten verder concretiseren en ons best doen om er een meerderheid voor te vinden in de gemeenteraad. Dat deden we de afgelopen jaren al, dat gaan we nog nadrukkelijker doen. Dat alles met de bede uit het ambtsgebed aan het begin van elke raadsvergadering: "… verlevendig in ons een diep gevoel van onze afhankelijkheid van U…"