Liefde voor de dag van God

God heeft in Zijn wijsheid een rustdag aan de mens gegeven. Die rustdag is bedoeld om God en elkaar te dienen. De zondag is in de christelijke traditie een rustdag.

Daarom is de SGP principieel tegen (sport)evenementen en winkelopenstelling op zondag. De overheid moet zorgen voor de randvoorwaarden van de zondagsrust, zodat de burger de zondag als een dag van afzondering kan gebruiken. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk om wekelijks een rustdag te hebben. Daardoor nemen ons welzijn en onze gezondheid toe. Omdat vooral de grotere winkelketens op zondag opengaan, neemt ook nog eens de keuzevrijheid van werknemers en ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf af.

Concreet voor Putten betekent dit:

  • Winkels blijven dicht op zondag; geen koopzondagen.
  • Geen (sport)evenementen op zondag. Festiviteiten en activiteiten worden op andere dagen georganiseerd.
  • Voorzetten beleid openingstijden tweede feestdagen en sluitingstijden horeca.