vertical_align_top

De doelgroep

Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg is wat ons betreft een goed advies, maar de gewone man loopt het gevaar snel vergeten te worden. Hij valt niet op, en daarom halen wij hem nu naar voren.

Er zijn veel regelingen met toeslagen voor mensen met een minimuminkomen maar de groep daarboven en Jan Modaal grijpt overal naast. Daardoor hebben ze wel een hoger salaris, maar hun uiteindelijk besteedbaar inkomen is lager. Wanneer we dan ook nog denken aan de grote verschillen in belastingdruk tussen tweeverdieners en éénverdieners bij hetzelfde bruto inkomen, waardoor éénverdieners veel minder overhouden, is het duidelijk dat we deze groep niet moeten vergeten. Helemaal niet wanneer het gaat om gezinnen met kinderen; het gevaar van stille armoede en uitsluiting van kinderen van maatschappelijke activiteiten ligt op de loer.

De ruimte om directe inkomenspolitiek te voeren is er niet voor de gemeente, maar als SGP houden we de komende jaren bij alle besluiten deze doelgroep voor ogen. Is de zorg wel betaalbaar? Kunnen de kinderen naar een vereniging en/of sporten? Worden kinderen niet buitengesloten omdat ze niet het nieuwste van het nieuwste hebben? Moeten regelingen inkomensafhankelijk zijn (en zo ja vanaf welk inkomen) of is het beter met vaste bijdragen te werken, waardoor ook Jan Modaal niet te veel betaalt?

Wanneer we éénverdieners noemen denken we ook meteen aan het vele vrijwilligerswerk dat er in onze gemeente wordt gedaan en de mantelzorg die veelal wordt verleend door de moeders naast de fulltime beschikbaarheid voor hun kinderen (waarmee natuurlijk niet gezegd wil zijn dat tweeverdieners geen mantelzorg of vrijwilligerswerk doen; gelukkig wel!). Als SGP willen we mantelzorg en vrijwilligerswerk meer stimuleren en waarderen en als er financiële of andere hobbels zijn, willen we die zo veel mogelijk wegnemen. Het verrichten van onbetaald werk in plaats van betaald werk is net zo waardevol en van evenveel of zelfs meer betekenis. Dat moet mogelijk blijven!

Concreet voor Putten betekent dit:

  • Naast het minimabeleid ook aandacht voor de financiële positie van mensen met modaal inkomen en gezinnen.