Bedrijven moeten blijven

Zorg voor ondernemers

Zelfstandige ondernemers in het midden– en kleinbedrijf zijn de ruggengraat van onze economie. Zij verdienen de steun van de gemeente. Dat kan door hen te faciliteren en goed met hen te communiceren. Ook moeten ze voorzien worden van goede locaties om stabiele groei mogelijk te maken. Extra bedrijventerrein is nodig, ook met het oog op de wens om het bedrijventerrein aan de Ambachtstraat om te vormen tot woonwijk. Bestaande bedrijven in het buitengebied hebben meer ruimte nodig. In samenhang met andere ontwikkelingen in het buitengebied moet dat mogelijk worden gemaakt.

Boeren en tuinders verdienen gemeentelijke steun. Zij zijn niet alleen belangrijk voor onze voedselvoorziening, maar spelen ook een grote rol in natuurbeheer en het behoud van onze landschappen. Daarnaast kunnen de boeren een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzaamheidsagenda. Er moet dan ook (letterlijk!) ruimte zijn om hun bedrijf economisch gezond te houden. Het bestemminsplan moet die ruimte geven. Regels zijn er om bedrijven te beschermen en te reguleren niet om ze te belemmeren. Regelgeving moet een steun in de rug zijn in plaats van een stok tussen de spaken.

Winkelcentrum

Doordat steeds meer consumenten producten digitaal aankopen, moet het winkelcentrum zich aan deze realiteit aanpassen. Dat betekent dat sfeer en uitstraling steeds belangrijker worden. Leegstand is funest. Hoewel het er nog aardig uitziet, is er werk aan de winkel. We moeten nadenken over bredere bestemmingen (bijvoorbeeld een museum). Inmiddels is er geld beschikbaar gesteld om het centrum een facelift te geven. Het is van belang dat het plan goed uitgevoerd wordt en daarvoor is een projectmanager (interim) nodig.

Concreet voor Putten betekent dit:

  • Stimuleren van en mogelijkheden creëren voor het verplaatsen van bedrijven op de locatie Ambachtstraat; in samenhang hiermee extra bedrijventerrein ontwikkelen.
  • Principeverzoeken (van ondernemers) sneller afhandelen door termijnen te stellen. Bestaande bedrijven in het buitengebied krijgen – mits goed landelijk ingepast – meer ruimte.
  • Goede uitvoering van centrumplan met (interim) projectmanager.